Stikkordarkiv: Norsk Hydro

Glimt fra NVEs fotoarkiv: Lienfoss, en katedrals sørgelige endeligt

Lienfoss kraftstasjon
Foto: Olav Skjørten/NVE 1923

 

Gamle Lienfoss Kraftverk-Hydro AS
Foto: Ivar M. Sæveraas/NVE januar 1991

Lienfoss kraftstasjon ble oppført 1909 – 1911 av AS Svælgfos (Norsk Hydro)som svar på det store kraftbehovet på Notodden Salpeterfabrikker. I tillegg utnyttet de store stasjonene Svælgfos I og II vannføring og fossekraft i Tinnelva. Lienfossen hadde et naturlig fall på 16 meter og Hydro bygde en 21 meter høy dam over elva, som tillot stasjonen å yte 14 400 kW på det meste.

Etter noen tiårs drift var de store kraftkatedralene passé, Hydro hadde behov for mer rasjonell utnyttelse, og på 1950-tallet ble disse tre stasjonene erstattet av det nye Svælgfos kraftverk.

Hvem som tegnet Lienfoss er gjenstand for en viss tvil. Arkitektene Calmeyer og Henning Kloumann er nevnt av ulike kilder. Stasjonen var kledd med lyse granittblokker fra Østfold, og fremsto som en vakker og harmonisk bygning verdt å ta vare på.

Men akk, ca 20 år etter nedleggelsen brant stasjonen, og restene ble stående som et skjemmende monument over forsømmelse av kulturarv. På 1960-tallet produserte man isopor i kraftstasjonsbygningen og da NVEs Miljøtilsyn var på befaring i 1991 var restene bygget om for å produsere betong, og etter dette ble restene revet.

I våre dager er restene av bygningen, demningen og tømmerrenna bevart som såkalt støttende verdi til verdensarven Rjukan-Notodden Industriarv. Telemark fylkeskommune ønsker å tilgjengeliggjøre restene på en bedre måte og har et pågående prosjekt på dette.

Kilder: Telemark fylkeskommune
Ivar M. Sæveraas, NVE

Reklame

Ukens kulturminne

Vemork kraftverk

Med et loddrett fall på 104 meter tiltrakk Rjukanfossen seg oppmerksomhet fra industrigründere og forretningsmenn. En av disse var ingeniøren og entreprenøren Sam Eyde. Middagen hos statsråd Gunnar Knudsen 13. februar 1903 er en av Norges mest omtalte og berømte. Der møttes Sam Eyde og professor Kristian Birkeland. Det var starten på samarbeidet om kunstgjødselproduksjon etter den såkalte lysbueprosessen. Etterspørselen fra jordbruket var stor. Norgessalpeter ble ett av alternativene til det naturlige Chile-salpeter. Eyde sikret seg først kraftrettigheter i elva Måna som renner gjennom Vestfjorddalen i Tinn i Telemark.

Vemork mai 15 PEF
Vemork på fredningsdatoen, 29. mai 2015. Foto: Per Einar Faugli, NVE.

Fortsett å lese Ukens kulturminne

Ukens kulturminne

Møsvatn dam

Dammen sto ferdig i 1906 i forbindelse med utbyggingen av flere kraftverk på Rjukan. Den var viktig som del av Vemork kraftverk fra 1911, Såheim kraftverk fra 1916 og Frøystul kraftverk fra 1926. Møsvassdammen er en av 95 utvalgte norske dammer i temaplanen Dammer som kulturminner.

Møsvassdammen under oppføring 1906 - Foto ØTB-Videoarkivet
Møsvassdammen under oppføring, 1906. Foto: ØTB/Videoarkivet

Fortsett å lese Ukens kulturminne