Stikkordarkiv: NTE

Ukens kulturminne

Nedre Fiskumfoss kraftverk

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) ble stiftet i 1919 for å dekke et stadig voksende behov for elektrisk kraft i Nord-Trøndelag fylke. Selskapets første utbygging stod ferdig i 1923. Fylket sikret seg eierrettighetene til Fiskumfossen i 1940. Arbeidene startet i 1941, men krigen førte til at det første aggregatet først kom i drift i november 1946. Deretter kom det to aggregater til, i henholdsvis 1950 og 1957. Før samkjøringen av kraftverkene i Norge i 1971 måtte området være selvforsynt med elektrisk kraft.

Bilde 145000002
Kontroll-, transformator- og høyspentrom i dagen. og Foto: Sissel Riibe, NVE.

Fortsett å lese Ukens kulturminne

Ukens kulturminne

Kraftledning Follafoss – Steinkjer

Den organiserte elektrisitetsforsyningen i fylket startet med etableringen av Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) i 1919. Det var imidlertid i gang elektrisitetsforsyning fra små kommunale og private kraftverk med lokal distribusjon allerede fra begynnelsen av 1900-tallet. Før NTE så dagens lys har det vært elektrisitetsproduksjon ved kanskje så mange som 70 forskjellige enheter rundt omkring i fylket.

Forankringsmast fra 1923 på vestsiden av Beitstadsundet. Foto Sissel Riibe, NVE.
Forankringsmast fra 1923 på vestsiden av Beitstadsundet. Foto: Sissel Riibe, NVE.

Fortsett å lese Ukens kulturminne