Stikkordarkiv: NVE

Ukens kulturminne – Songarør

Nå som sensommeren og varmen slår innover oss er det ingenting bedre enn å skrive et blogginnlegg om snø! Eller nærmere bestemt hydrologisk avdelings arbeid med snømåling på bre.

Ukens kulturminne er en snømåler, eller rettere sagt et «songarør». Denne vet vi svært lite om når det gjelder tidspunkt for bruk og produksjon, men vi vet at den er svært representativ for NVEs virksomhet. Snømåling og snøtaksering er en viktig del av Hydrologisk avdelings arbeid. Snødypet måles ved hjelp av en sonde, og snøens tetthet for å se hvor mye vann som er i snøen, måles med et såkalt «Songarør», som vist på bildet over og under. Røret har en skarp egg nederst som presses ned gjennom snødekket og blir fylt med snø. Deretter veies røret med innhold med en bismervekt. For kraftprodusenter er det viktig med oversikt over snømagasinet ved slutten av vinteren for å kunne benytte smeltevannet optimalt. Hydrologisk avdeling har derfor utført en rekke målinger for kraftverk.

Fortsett å lese Ukens kulturminne – Songarør

Reklame

Snøskredvarsling og ulykken i Vassdal

For 30 år siden, 5. mars 1986, ble 31 unge soldater og tre beltevogner begravet under snøen under en militærøvelse i Vassdalen, Narvik. Det er den verste ulykken Forsvaret har opplevd i fredstid og ble grunnen til at Forsvaret fikk nye sikkerhetsprosedyrer. Under NATO øvelsen Anchor Express løsnet et flakskred fra fjellet Storeballak. Flere av soldatene kom seg løs, men 16 omkom.

Les den sterkt skildrede historien på: http://www.nrk.no/norge/xl/tilbake-i-vassdalen-30-ar-etter-tragedien-1.12833199

Snøskredutløysing med Daisy Bell
Foto: Odd Are Jensen/NVE. Bildet viser utløsning av snøskred med bruk av Daisy Bell. Forsøket skjedde i Abisko i Kiruna, Sverige.

 

Etter granskningen av ulykken ble det ble skrevet en stor rapport som førte til at Forsvaret satset sterkt på systematisk snøskredkartlegging og -varsling, og det ble innført sikkerhetsprosedyrer som førte til at liknende ulykker er unngått i ettertid. Før 2009 var det ingen statlig etat med ansvar for skredområdet, det ble tildelt NVE fra 1. januar 2009. NVE avdekket behov for varsling av snøskred/jordskredfare og etablerte vinteren 2013 et overvåknings- og varslingssystem for å varsle fare for snøskred.

«Vi ser at bruken av fjellet er i rask endring og frykter at antall ulykker kan øke. Skredfare mot veg og bane forekommer årlig. Samfunnet stiller stadig høyere krav til oppdatert informasjon og skredvarsling er et effektivt tiltak for å bedre samfunnssikkerheten på dette området.»

Lær mer om skred i skredskolen eller hold deg oppdatert på skredvarsling på http://www.varsom.no/

 

snøskredskalaen varsom

Bilde: utsnitt av snøskredskalaen. Hentet fra http://www.varsom.no

Kilder:

http://forskning.no/vitenskapshistorie/2011/05/mye-laere-om-snoskred

http://www.nrk.no/norge/xl/tilbake-i-vassdalen-30-ar-etter-tragedien-1.12833199

http://www.ngi.no/no/Utvalgte-tema/Skred-og-skredfare/Historiske-skred/1986—Vassdalen/

https://no.wikipedia.org/wiki/Vassdal-ulykken

 

 

Frigjøringsdagen – Norsk vannkraftutbygging i okkupasjonstid

Frigjøringsdagen 8. mai 1945. Foto: Trondheim Byarkiv
Frigjøringsdagen 8. mai 1945. Foto: Trondheim Byarkiv

Frigjøringen av Norge betydde økt industriproduksjon, intensivering av kraftutbyggingen og gjenreising av landet. Men hva skjedde med NVE under krigen? Fortsett å lese Frigjøringsdagen – Norsk vannkraftutbygging i okkupasjonstid