Stikkordarkiv: Oslo

Ukens kulturminne

Nedre Lysedam

Nedre Lysedam er den nederste av tre dammer som ligger nordvest for Skansebakken i Sørkedalen, Oslo. Nedre Lysedam er 45 meter lang, tre meter bred og er på sitt høyeste fire meter. Dammen har fem jernluker i fløtningsløpet, som er forsterket med betong. Nedre Lysedam er utvalgt i temaplanen Dammer som kulturminner.

3953 Lyse Nedre ROS 14.10.2010, V
Kvanlukene i Nedre Lysedam. Foto: Roar Sivertsgård/NVE.

Fortsett å lese Ukens kulturminne

Ukens kulturminne

Øvre og Nedre Frognerdam

Den 22. okt ble NVEs fjerde temaplan over vassdrags- og energisektorens kulturminner lansert. Øvre og Nedre Frognerdam er to av 95 utvalgte dammer med høy kulturhistorisk verdi som blir presentert i Dammer som kulturminner.

Gangbroen ved Øvre Frognerdam - Helena Nynäs - NVE
Gangbroen ved Øvre Frognerdam. Foto: Helena Nynäs, NVE

Fortsett å lese Ukens kulturminne