Stikkordarkiv: rørledninger

Lekk rørledning – Glimt fra NVEs fotoarkiv

lekk rørledning, Tyria II 2006. Foto: Arne T. Hamarsland
Lekk rørledning, Tyria II, Ringsaker, 2006. Foto: Arne T. Hamarsland/NVE

Av og til kan de mest prosaiske kulturminner by på uventede estetiske verdier. Her, på et bilde fra 2006, ser vi en trerørledning som forlengst har begynt å sprekke. Både det slitte materialet og vannsprut fra sprekker i treverket lager et spennende visuelt bilde, et slags forfallets estetikk.
Men – trerør med lekkasjer kan også utgjøre fare, for eksempel når frosten setter inn og det kan danne seg farlige issvuller. Trerørledninger som denne blir derfor skiftet ut når de utgjør fare.
Trerørene ble impregnert for å holde lengst mulig, for eksempel med kreosot. Rør som var kontinuerlig i bruk og jevnlig vedlikeholdt, kunne vare lenge. Treverk brukt i dammer og rør varer lenger hvis de holder seg fuktige over tid, og ikke tørker inn.
Ennå blir det nyprodusert turbinrør av tre, spesielt for småkraftverk. Disse rørtypene graves ikke ned, men legges kun på fundament, i frittliggende rørgater.