Stikkordarkiv: Sikring

Snøskredvarsling og ulykken i Vassdal

For 30 år siden, 5. mars 1986, ble 31 unge soldater og tre beltevogner begravet under snøen under en militærøvelse i Vassdalen, Narvik. Det er den verste ulykken Forsvaret har opplevd i fredstid og ble grunnen til at Forsvaret fikk nye sikkerhetsprosedyrer. Under NATO øvelsen Anchor Express løsnet et flakskred fra fjellet Storeballak. Flere av soldatene kom seg løs, men 16 omkom.

Les den sterkt skildrede historien på: http://www.nrk.no/norge/xl/tilbake-i-vassdalen-30-ar-etter-tragedien-1.12833199

Snøskredutløysing med Daisy Bell
Foto: Odd Are Jensen/NVE. Bildet viser utløsning av snøskred med bruk av Daisy Bell. Forsøket skjedde i Abisko i Kiruna, Sverige.

 

Etter granskningen av ulykken ble det ble skrevet en stor rapport som førte til at Forsvaret satset sterkt på systematisk snøskredkartlegging og -varsling, og det ble innført sikkerhetsprosedyrer som førte til at liknende ulykker er unngått i ettertid. Før 2009 var det ingen statlig etat med ansvar for skredområdet, det ble tildelt NVE fra 1. januar 2009. NVE avdekket behov for varsling av snøskred/jordskredfare og etablerte vinteren 2013 et overvåknings- og varslingssystem for å varsle fare for snøskred.

«Vi ser at bruken av fjellet er i rask endring og frykter at antall ulykker kan øke. Skredfare mot veg og bane forekommer årlig. Samfunnet stiller stadig høyere krav til oppdatert informasjon og skredvarsling er et effektivt tiltak for å bedre samfunnssikkerheten på dette området.»

Lær mer om skred i skredskolen eller hold deg oppdatert på skredvarsling på http://www.varsom.no/

 

snøskredskalaen varsom

Bilde: utsnitt av snøskredskalaen. Hentet fra http://www.varsom.no

Kilder:

http://forskning.no/vitenskapshistorie/2011/05/mye-laere-om-snoskred

http://www.nrk.no/norge/xl/tilbake-i-vassdalen-30-ar-etter-tragedien-1.12833199

http://www.ngi.no/no/Utvalgte-tema/Skred-og-skredfare/Historiske-skred/1986—Vassdalen/

https://no.wikipedia.org/wiki/Vassdal-ulykken

 

 

Reklame

Ukens kulturminne

Forbygning ved Austerdalsvatnet

Forbygning ved Austerdalsvatnet i Rana, Nordland. Austerdalsvatnet ligger nedenfor Austerdalsisen, en brearm på sørsiden av Svartisen. Langs sørsiden av vannet går det en tursti. På et parti går stien over en skrå og forholdsvis blankskurt fjellflate hvor det like nedenfor ligger et dobbelt inntak til en tappetunnel, utført på 1960-tallet for å holde vannstanden nede i Austerdalsvatnet. En 50 m lang betongmur er oppført av NVE i 1992 for å sikre at turgåere ikke skal skli på den glatte fjellflaten og eventuelt bli sugd inn i tunnelen.

A5111a_Senkingstunnel_Svartisdal - Einar Sæterbø - NVE
Forbygningen under oppføring i 1992. Foto: Einar Sæterbø/NVE.

 

Fortsett å lese Ukens kulturminne