Stikkordarkiv: Simavik kraftverk

Ukens kulturminne

Damvatn

Dammen ligger på søndre Ringvassøya og har demmet opp magasinvann til kraftverket ved Simavik, som har forsynt Tromsø med elektrisitet. Kraftverket ble anlagt av Tromsø Elektrisitetsverk i 1912-1913. Elektrisiteten fra Simavik var særdeles viktig for både gamle virksomheter og etableringen av nye i Tromsø i de første tiårene av 1900-tallet.

273-1237 Damvatn Simavik AaJ 04091985
Damvatn i 1985. Foto: Aage Josefsen, NVE.

Fortsett å lese Ukens kulturminne