Stikkordarkiv: sluser

Arbeid på reguleringsdam, Svanfoss 1909

I 1907 ble det vedtatt å bygge reguleringsdam og sluse ved Svanfoss i Vorma, dette som erstatning for dammen og slusen ved Sundfossen. Anlegget sto ferdig i 1910 og bildet viser blant annet hvor avhengig man var av manuell mannskraft ved slikt arbeide. Svanfoss bru i bakgrunnen sto ferdig i 1906NVE A-1028 U1a 1 00031 Eidsvoll

Reklamer