Stikkordarkiv: Sør-Trøndelag

Ukens kulturminne

Kraftledning Orkdal – Snillfjord

66 kV-ledningen fra Evjen til Snillfjord ble satt i drift i 1952, og var i en tidligere periode lenge den eneste forsyningslinjen til store deler av Fosenhalvøya og øysamfunnene Hitra og Frøya.  Mot slutten av 1970-årene ble det imidlertid bestemt at det som den gang het Sør-Trøndelag Kraftselskap (i dag TrønderEnergi), skulle bygge en ny 132 kV-ledning fra Orkdal til Snillfjord. Ledningen er utvalgt i NVEs temaplan Kraftoverføringens kulturminner.

Orkdal-Snillfjord (13) mast
Foto: Henning Weyergang-Nielsen/NVE.

Fortsett å lese Ukens kulturminne

Reklame

Ukens kulturminne

Paulinelund

Trafostasjonene Paulinelund 1 og 2 i Trondheim er utvalgte anlegg i temaplanen Kraftoverføringens kulturminner. Paulinelund 1, opprinnelig kalt Vollan etter gården i nærheten, er den eldste delen av anlegget. Den ble bygget for å ta imot og fordele kraften fra Øvre og Nedre Leirfoss, og fordelingsstasjonen ble – i likhet med kraftstasjonen i Nedre Leirfoss – tegnet av arkitekt Aksel Guldahl. Byggingen av Paulinelund 1 startet i 1910, og stasjonen kunne tas i bruk i februar 1911.

Paulinelund 1 - vest og sør fasade - Henning Weyergang-Nielsen
Paulinelund 1. Foto Henning Weyergang-Nielsen/NVE

Fortsett å lese Ukens kulturminne

Ukens kulturminne

Forbygning i Hitterelva ved Røros

De gamle sikringsanleggene er bygd over en periode fra midten av 1600-tallet til slutten av 1800-tallet. Planlegging og utførelse av anleggene har vært preget av skiftende tiders teknologi og byggemetoder. Tørrmurte forbygninger og tømmerkister har vært mest fremtredende.

Hitterelva - Einar Sæterbø - NVE
Forbygningene ved Smeltehytta og Rørosmuseet. Foto: Einar Sæterbø, NVE

Fortsett å lese Ukens kulturminne