Stikkordarkiv: Statkraft

Ukens kulturminne

Alta kraftverk

Selv om det allerede i 1922 forelå en plan for et kraftverk i Alta, ble en utbygging først vedtatt av Stortinget i 1978. Alta-Kautokeinovassdraget har sitt utspring nær riksgrensen mot Finland, helt sør på Finnmarksvidda. På de 170 kilometer til utløpet i Altafjorden får vassdraget tilsig fra en stor del av Finnmarksvidda. Elva danner de to lange, smale innsjøene Ladnatjàv’ri og Vird’nejàv’ri, Mellom dem er det en kort elvestrekning. Utbyggingen omfatter regulering av Vird’nejàv’ri. Det var en forutsetning at de naturlige vannstandene ved den samiske bygden Masi ved den sørlige delen av Ladnatjàv’ri ikke skulle påvirkes av reguleringen.

Alta demning ovenfra NVE Sjur Bjerkli s 252
Damkronen. Foto: Sjur Bjerkli, NVE.

Fortsett å lese Ukens kulturminne

Ukens kulturminne

Sysendammen

Dammen ligger øverst i Sysendalen i Eidfjord kommune og er godt synlig fra riksvei 7. Dammen demmer opp Sysenvatnet som er hovedmagasinet til Sy-Sima kraftstasjon, en av to stasjoner i Sima kraftverk som er lokalisert i felles fjellhall i Simadalen. Sima kraftverk er et besøkskraftverk med mange besøkende. Det er et stort antall tunneler og dammer i Simaanlegget, og Sysendammen er den største dammen.

_DSF1090
Sysendammen er 1 167 m lang. Foto: Unn Yilmaz/NVE.

Fortsett å lese Ukens kulturminne

Ukens kulturminne

Solbergfoss kraftverk

Solbergfoss kraftverk utnytter fem fall på strekningen fra Mørkfoss til Solbergfoss i Glomma. Kraftverket stod ferdig i 1924 med syv av 13 planlagte aggregater, og var etter datidens målestokk et gigantprosjekt. Kraftverket var således planlagt for en produksjon på 108 MW. Frem mot 1959 kom de siste fem aggregatene på plass. Arbeidet med kraftanlegget bød på anleggstekniske og maskinelle utfordringer. For frakt av tunggods til anlegget ble det bygd et jernbanespor. Solbergfoss er et av de utvalgte anleggene i NVEs temaplan Kulturminner i norsk kraftproduksjon.

Kraftverk
Solbergfoss under bygging. Fra NVEs fotoarkiv.

Fortsett å lese Ukens kulturminne