Stikkordarkiv: Statskog

Ukens kulturminne

Kongens dam

Kongens dam er en av flere dammer som ble anlagt på 1600- og 1700-tallet for å forsyne Kongsberg Sølvverk med driftsvann. Et stort og sinnrikt system av vannrenner og dammer var anlagt for å samle vann nok til drift av vannhjul som drev pumper og heiser i gruvene. Denne dammen ble anlagt 1711-1713, og har det største vannmagasinet i det som var Sølvverkets kjerneområde.

Kongens dam - NVE
Kongens dam. Foto: NVE

Fortsett å lese Ukens kulturminne

Reklame

Ukens kulturminne

Millavassdammen

Dammen ligger i Lindsetmo statsskog ca 10 km fra Trones. Den ligger i enden av Millavatnet i Ausvassåa, en sideelv til Lindseta som renner ut i Namsen. Dammen antas anlagt omkring 1900, da tømmerfløtningen foregikk i mange av elvene i dette skogrike området. Den var i bruk helt til 1968, da fløtningen opphørte.

Millavassdammen 2 - Foto Tore Olav Sandnæs, NVE
Millavassdammen oppstrøms. Foto: Tore Olav Sandnæs, NVE.

Fortsett å lese Ukens kulturminne