Stikkordarkiv: Steinfyllingsdammer

Ukens kulturminne

Storglomvatn dam

Storglomvatn dam regulerer inntaksmagasinet til Svartisen kraftverk. I 1997 var dam Storglomvatn verdens høyeste i sitt slag, men siden da er rekorden blitt slått flere ganger. Dam Storglomvatn representerer steinfyllingsdammer av enorme dimensjoner i et nordnorsk høyfjellslandskap. Tilknytningen til 100-årig industrihistorie i Glomfjord gir en rik historisk kontekst. Glomfjord fra 1920 og Svartisen fra 1993 er begge kraftverk som hver for seg og samlet sett er vurdert som nasjonalt bevaringsverdige i NVEs temaplan ’Kulturminner i norsk kraftproduksjon’.

Dam Storglomvatn representerer steinfyllingsdammer av enorme dimensjoner i et nordnorsk høyfjellslandskap. Lokaliseringen i nærheten av en av landets største isbreer bidrar med et dramatisk aspekt, og tilknytningen til 100-årig industrihistorie gir en rik historisk kontekst. Dammen representerer et viktig norsk kraftverkshistorisk miljø og illustrerer moderne damanleggsutforming. Objekt nr. 14 i NVEs temaplan 'Dammer som kulturminner' fra 2013.
Storglomvatn dam. Foto: Vebjørn Pedersen, NVE.

Les mer på NVEs nettsider

Se også bilder fra anleggsvirksomheten i Glomfjord på 1950-tallet på Digitalt Museum.

Thorleif Hoffs album 1, side 45. Album fra Thorleif Hoff som dokumenterer anleggsvirksomheten i Glomfjord på 1950-tallet
Slep over Storglomvatn. Foto: Thorleif Hoff, NVEs fotoarkiv.

Lenker:

Dammer som kulturminner

Kulturminner i Nordland

Reklame

Ukens kulturminne

Fundin dam

Dammen ligger i fjellområdet nordvest i Folldal kommune, 1020 meter over havet. Magasinet strekker seg et godt stykke nordover inn i Sør-Trøndelag og Oppdal kommune. Fra dammen renner elven Einunna gjennom Einunndalen og videre sørøstover og munner ut i Folla. Dammen ble bygd i årene 1967-1969 som en del av Østerdalsutbyggingen.

overløpsdam-fundin-einunnadalen-folldal
«Andenebbet». Foto: Jens Nicolai Thom, NVE.

Fortsett å lese Ukens kulturminne