Stikkordarkiv: Steingjerder

Pussig møte mellom steingjerde og dam – glimt fra NVEs fotoarkiv

 

Foto: Damtilsynet/NVE
Foto: Damtilsynet/NVE 1919

Noen har laget et steingjerde ved denne dammen i Beiskevassdraget, Lista. I stedet for å la gjerdet gå litt ved siden av dammen, har man tydeligvis vært oppsatt på å opprettholde eksakt eiendomsgrense… En annen funksjon for steingjerder er dyrestengsel. Det er litt vanskelig å vite nå, nesten 100 år ettepå, men en pussig installasjon er det nå lell. Har noen innspill på bildet, mottas det med takk.