Stikkordarkiv: Tømmerkistedam

Ukens kulturminne

Gausbuvatn dam

Tømmerkistedammen ligger øverst i Arendalsvassdraget, ved utløpet av Gausbuvatn vest for det gamle gruvesamfunnet Åmdals Verk. Dammen på dette stedet har vært brukt til både tømmerfløtning og kraftproduksjon i tilknytning til kobberverket som startet opp på slutten av 1600-tallet, da den dansk-norske kongen Fredrik III sendt tyske bergmenn til Telemark for å utvikle gruvedrift.

Skafså Kraftverk ANS - 2006
Den nyrestaurerte dammen i 2006. Foto: Skafså Kraftverk ANS

Fortsett å lese Ukens kulturminne

Reklamer

Ukens kulturminne

Fiskvikrokkdammen

Dammen ligger i skogterreng ca 650 m.o.h. i elva Rokka, som renner ut i Glomma nord for Koppang. Dammen ligger vest for Rokkdalsfjellet, tett inntil skogsbilvei, ca 12 km fra riksvei 30 ved Fiskvik. Den er ca 10 m lang og ca tre m bred. Dammen har to takoverbygde tømmerkister på hver side av elven, med åpning i midtpartiet, som er regulerbart.

fiskvik290910hmn51
Fiskvikrokkdammen. Foto: Helena Nynäs, NVE.

Fortsett å lese Ukens kulturminne