Stikkordarkiv: UNESCO

Ukens kulturminne

Vemork kraftverk

Med et loddrett fall på 104 meter tiltrakk Rjukanfossen seg oppmerksomhet fra industrigründere og forretningsmenn. En av disse var ingeniøren og entreprenøren Sam Eyde. Middagen hos statsråd Gunnar Knudsen 13. februar 1903 er en av Norges mest omtalte og berømte. Der møttes Sam Eyde og professor Kristian Birkeland. Det var starten på samarbeidet om kunstgjødselproduksjon etter den såkalte lysbueprosessen. Etterspørselen fra jordbruket var stor. Norgessalpeter ble ett av alternativene til det naturlige Chile-salpeter. Eyde sikret seg først kraftrettigheter i elva Måna som renner gjennom Vestfjorddalen i Tinn i Telemark.

Vemork mai 15 PEF
Vemork på fredningsdatoen, 29. mai 2015. Foto: Per Einar Faugli, NVE.

Fortsett å lese Ukens kulturminne

Reklame

Ukens kulturminne

Tinfos dam/ Sagafossdammen

Dammen ligger i Tinnelva, Notodden der Sagafossen tidligere kastet seg ned mot Heddalsvatnet. Den er av typen betong platedam med steinfylling på begge sider og fungerer som inntaksdam til kraftstasjonen nye Tinfos I. Stasjonen og dammen ble anlagt her i 1955, som tredje generasjon vannkraftanlegg i Tinfos.

Tinfos 29 mars 2006 006
Nye Tinfos I og Sagafossdammen. Foto: Telemark fylkeskommune.

Fortsett å lese Ukens kulturminne

Ukens kulturminne

Møsvatn dam

Dammen sto ferdig i 1906 i forbindelse med utbyggingen av flere kraftverk på Rjukan. Den var viktig som del av Vemork kraftverk fra 1911, Såheim kraftverk fra 1916 og Frøystul kraftverk fra 1926. Møsvassdammen er en av 95 utvalgte norske dammer i temaplanen Dammer som kulturminner.

Møsvassdammen under oppføring 1906 - Foto ØTB-Videoarkivet
Møsvassdammen under oppføring, 1906. Foto: ØTB/Videoarkivet

Fortsett å lese Ukens kulturminne