Stikkordarkiv: Vannforsyning

Ukens kulturminne

Sillongen dam

Sillongen dam fra 1906 har vært brukt til vannforsyning for Østre Toten kommune mellom 1930-tallet fram til 1992. Tjernet har vært demt opp allerede før 1900, men da i forbindelse med møllebruk i Kverndalen. I 1909 ble det gjort forsøk med å produsere elektrisitet i Kverndalen, men driften viste seg etter kort tid ulønnsom og ble nedlagt. Dammen er av de eldre jordfyllingsdammer, og utmerker seg ved at den har vært del av drikkevannsforsyningen i Østre Toten i en 60 års periode. Etter 1992 er dammen kun i bruk for å holde vannspeilet i Sillongen, der bading og fiske er populært.

Dammen er av de eldre jordfyllingsdammer, og utmerker seg ved at den har vært del av drikkevannsforsyningen i Østre Toten i en 60 års periode. Den utgjør ikke et markant innslag i terrenget, men fremstår nærmest som en del av kulturlandskapet. Dammen, tjernet Sillongen og de nærliggende tjernene forteller historie om mindre vassdrag og bruken av dem til flere formål på indre Østlandet. Objekt nr. 75 i NVEs temaplan 'Dammer som kulturminner' fra 2013.
Sillongen. Foto: Helena Nynäs, NVE.

Les mer på NVEs nettsider.

Lenker:

Dammer som kulturminner

Kulturminner i Oppland

 

Reklame

Ukens kulturminne

Damvatn

Dammen ligger på søndre Ringvassøya og har demmet opp magasinvann til kraftverket ved Simavik, som har forsynt Tromsø med elektrisitet. Kraftverket ble anlagt av Tromsø Elektrisitetsverk i 1912-1913. Elektrisiteten fra Simavik var særdeles viktig for både gamle virksomheter og etableringen av nye i Tromsø i de første tiårene av 1900-tallet.

273-1237 Damvatn Simavik AaJ 04091985
Damvatn i 1985. Foto: Aage Josefsen, NVE.

Fortsett å lese Ukens kulturminne