Stikkordarkiv: Vannkraft

Pionerer i Glomfjord – en digital fortelling

Foto: Thorleif Hoff/NVE
Foto: Thorleif Hoff/NVE

På 1950-tallet skulle kraftutbyggingen i Glomfjord utvides. NVEs Museumsordning og arkivet har laget denne digitale fortellingen som viser strabasene og risikoene med å frakte kjøretøy og materialer opp på fjellet.

Reklame

Frigjøringsdagen – Norsk vannkraftutbygging i okkupasjonstid

Frigjøringsdagen 8. mai 1945. Foto: Trondheim Byarkiv
Frigjøringsdagen 8. mai 1945. Foto: Trondheim Byarkiv

Frigjøringen av Norge betydde økt industriproduksjon, intensivering av kraftutbyggingen og gjenreising av landet. Men hva skjedde med NVE under krigen? Fortsett å lese Frigjøringsdagen – Norsk vannkraftutbygging i okkupasjonstid

Verdens vanndag 2014

I 1992 erklærte FN at 22. mars skal være internasjonal dag for vann. Dagen ble først formelt foreslått i Agenda 21 fra FNs konferanse for miljø og utvikling i Rio de Janeiro i 1992 og deretter vedtatt av FNs generalforsamling samme år. Verdens vanndag er markert årlig siden 1993. Hensikten med dagen er å få økt oppmerksomhet på viktigheten av ferskvann og fremme en bærekraftig forvaltning av ferskvannsressursene.

Betongterskel Sulitjelma
Foto: Arne Hamarsland/NVE.

For hvert år fastsettes det et spesielt tema for markeringen. FN har i år bestemt at temaet skal være Water and Energy. I fjor var temaet vannsamarbeid, mens det i 2012 var fokus på «Water and Food Security».

Tradisjonelt arrangeres det seminar her i Oslo i tilknytning til vanndagen. Arrangører er Norsk hydrologiråd, Den norske UNESCO-kommisjonen, Norsk vannforening og TEKNAs forum for teknologi og utviklingssamarbeid, i samarbeid med NVE og NIVA. Årets arrangement finner sted torsdag 20. mars med utfordringer og muligheter ved utnytting av vannkraft, nasjonalt og internasjonalt på programmet. Spesielt i fokus står miljøutfordringene vi står overfor. Det er lagt opp til debatt om utbygging av småkraftverk versus store magasiner. Politisk ledelse i Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet, samt Vassdrags- og energidirektøren er blant innlederne på seminaret.

Fall kraftverk
Foto: Arne Hamarsland/NVE.

Vårt vannkrafteventyr begynte for mer enn hundre år siden.  Vannkraften har mange fordeler – den er fornybar, ren, pålitelig, fleksibel og produserer billig energi i generasjon etter generasjon. Men interessekonfliktene mellom kraftproduksjon og natur- og miljøvern er velkjente. Internasjonalt er koblingene mellom vann og energi mange og ofte kompliserte. Blant annet er det økende press på vannressursene til bruk som kjølevann i kullkraftverk, bruk av vann under trykk i olje- og gassutvinning, og vanningsvann i produksjon av biodiesel. Vannkraft framstår som stadig mer miljøvennlig energi, men det er fortsatt mange spørsmål rundt miljøaspektene.

Per Einar Faugli