Stikkordarkiv: Vannstrømningsmålere

Flygler – ikke bare til å spille på. Glimt fra NVEs fotoarkiv

Foto: Hydrologisk avdeling, NVE
Foto: Hydrologisk avdeling, NVE
Foto: Christine Snekkenes, NVE
Foto: Christine Snekkenes, NVE

Vannstrømningsmålere, også kalt flygler, målte vannhastighet og vannføring. Flyglene var i bruk så tidlig som på begynnelsen av 1850-tallet. Ved hjelp av vannføringsmålingene kunne man allerede på denne tiden ha ganske nøyaktige målinger av vannføring, målt i kubikkmeter per sekund.

Flyglene ble mer nøyaktige og avanserte etter hvert. I 1930 ble det bygget en kalibreringsstasjon ved Movatn i Oslomarka. Her lagde man en ca 100 m brygge, senere en råk i isen med skinner på hver side. En elektrisk vogn med strømmåler under kjørte på skinnene og kalibrerte dermed strømmålerne for bruk andre steder. Det første bildet viser en slik kalibrering, sannsynligvis fra 1959. På bildet under ser vi en slik vannstrømningsmåler, laget av A. Ott og i bruk frem til ca 1950.

Reklame