Stikkordarkiv: Flomsikring

Ukens kulturminne

Kanalisering av Søya

Søya i Surnadal er kanalisert for å sikre mot flom og erosjon. Anlegget sto ferdig i 1989 og er det største kanaliserings- og senkningsprosjektet i Midt-Norge. Kanaliseringen har sikret store jordbruks- og bosetningsarealer mot flom, men var svært omstridt på grunn av stram linjeføring og fordi Søya ble vernet i 1973. Anlegget forteller om konflikten mellom vassdragsvern og flomsikring.

Kanalisert ca 5 km på 80-tallet
Søya er kanalisert over ca 5 km. Foto: Einar Sæterbø, NVE.

Les mer på NVEs nettsider.

Lenker:

Kulturminner i vassdrag

Kulturminner i Møre og Romsdal

Reklame

Ukens kulturminne

Forbygninger mot flom i Rena ved Østamyrene

Elva Rena er flomsikret og kanalisert over en strekning på 12 km for å gjøre myrarealer dyrkbare. På denne strekningen var arealene umulige å dyrke på grunn av stadig oversvømmelse. De første planene for tørrlegging av disse områdene ble lagt frem i 1877, men ble ikke utført. Flomsikringen sto ferdig i 1985. De flomsikrede arealer utgjør omtrent en tredjedel av jordbruksarealet i Rendalen kommune.

Rena - NVE
Fra arbeidene i 1984. Foto: NVE.

Les mer på NVEs nettsider!

Lenker:

Kulturminner i vassdrag

Kulturminner i Hedmark

Ukens kulturminne

Forbygning mot flom og erosjon i Saksenvikselv

Saksenvikselv ligger 3-4 km øst for kommunesenteret Rognan og har sitt utløp i Saltdalsfjorden. På en 600 m strekning opp fra fjorden ligger flere forbygninger fra ulike perioder. Forbygningene kan sees på som ett anlegg og omfatter både flom og erosjonssikringstiltak.

«Opprensking og forbygging etter flomskade i Saksenvikelv». Tegning: NVE.

Fortsett å lese Ukens kulturminne