Stikkordarkiv: Sam Eyde

Ukens kulturminne

Haugsjå dam

Dammen ligger i Nidelva nord for Arendal. Den er en 18 meter høy og 160 meter lang massivdam i jordfuktig stampebetong fra 1913, og kledd med naturstein. Det er 19 luker i dammen; en bunnluke, fire reguleringsluker og 14 flomluker. Dammen gir et mektig inntrykk fra nedsiden. Formen domineres av damkroppens 11 seksjoner og av flomløpets form som en hoppbakke. Dammen hører til kraftverket Bøylefoss fra 1913.

1209 Bøylefoss inntaksdam ROS 24062003, II
Foto: Roar Sivertsgård, NVE.

Fortsett å lese Ukens kulturminne

Reklame

Ukens kulturminne

Kraftledningen Tysso I – Odda smelteverk

Det var i 1906 det ble fart i kraftutbyggingen og industrialiseringen i Hardanger. På ingeniør Sam Eydes kontor i Kristiania ble Aktieselskabet Tyssefaldene stiftet den 20. april for å bygge ut, produsere og selge kraft fra Tyssovassdraget. Eyde-gruppen hadde nylig kjøpt fallrettighetene til vassdraget, som har sitt utspring i sørvestre del av Hardangervidda. Bak Eyde, som ble selskapets første generaldirektør, stod internasjonale kapitalinteresser med de svenske Wallenberg-brødrene i spissen. Tre uker etter stiftelsen ble det gitt konsesjon til å bygge et stort kraftverk i Tyssedal.

Kraftledning Tyssedla - Odda. Ved Bispen.
I Kvitura står det igjen en kort mast oppe på Bispen og en lang mast på nedsiden. Foto: Sissel Riibe, NVE.

Fortsett å lese Ukens kulturminne

Ukens kulturminne

Vemork kraftverk

Med et loddrett fall på 104 meter tiltrakk Rjukanfossen seg oppmerksomhet fra industrigründere og forretningsmenn. En av disse var ingeniøren og entreprenøren Sam Eyde. Middagen hos statsråd Gunnar Knudsen 13. februar 1903 er en av Norges mest omtalte og berømte. Der møttes Sam Eyde og professor Kristian Birkeland. Det var starten på samarbeidet om kunstgjødselproduksjon etter den såkalte lysbueprosessen. Etterspørselen fra jordbruket var stor. Norgessalpeter ble ett av alternativene til det naturlige Chile-salpeter. Eyde sikret seg først kraftrettigheter i elva Måna som renner gjennom Vestfjorddalen i Tinn i Telemark.

Vemork mai 15 PEF
Vemork på fredningsdatoen, 29. mai 2015. Foto: Per Einar Faugli, NVE.

Fortsett å lese Ukens kulturminne