Stikkordarkiv: Hedmark

Ukens kulturminne

Atnbrufossdammen

Atnbrua, med murdammen rett nedenfor, ligger ved utløpet av Atnsjøen ved riksvei 27. Atnbrua er en fjellbygd og et gammelt vadested. Den første broen sto Røros kobberverk på seint 1600-tall for. Den var viktig for trafikken mellom kopperverket og Gudbrandsdalen. Fra 1690 var det fem små rydningsplasser ved Atnbrua, og etter hvert ble det bygd kvern, badstue, tørkestue og sagbruk ved fossen. Det ble fløtet tømmer her fra tidlig på 1700-tallet.

Atnbrufossdammen - Helena Nynäs - NVE
Atnbrufossdammen. Foto: Helena Nynäs/NVE

 

Fortsett å lese Ukens kulturminne

Reklame

Ukens kulturminne

Forbygning mot erosjon i Sølna ved Lovise hytte

Området rundt Lovise hytte har en lang og interessant historie. Hytta ble bygd i 1748, som smeltehytte for Folldal Verk for smelting av koppermalm. Området er rikt på kulturminner fra den tida bergverk var en betydelig næringsvirksomhet i regionen.

002-30 Sølna v Lovise hytte 7-03
Eroderte skråninger langs Sølna etter flommen i 1995, med midlertidig sikring i form av steinfylling. Ved Lovise hytte. Foto Arne Hamarsland, NVE

Fortsett å lese Ukens kulturminne

Ukens kulturminne

Sootkanalen

Sootkanalen er en av 62 utvalgte kulturminner i NVEs temaplan Kulturminner i vassdrag. Kanalen ble bygget av Engebret Soot i 1847-1849 for å frakte tømmer motstrøms, slik at tømmeret, som tidligere ble fraktet medstrøms inn i Sverige, kunne komme over i Haldenvassdraget.

Soots kanal
Tømmerfløting på Sootkanalen. Foto: NVE

Fortsett å lese Ukens kulturminne